Zinvol leven

door: Margreet Geevers-Offermans

“Voor mij is een zinvol leven een leven waarin ik niet alleen sta.”

Onlangs kwamen we weer bijeen aan mijn grote tafel in de serre. Met ‘we’ bedoel ik dan onze discussiegroep. Om half tien in de ochtend bespraken we met elkaar een artikel uit de krant. Dit keer een artikel waarin de overwaardering van de eigen verdienste als oorzaak van de frustratie van bepaalde bevolkingsgroepen aan de orde kwam. Een vorige keer bespraken we de mogelijkheid van het burgerberaad als oplossing voor het afnemende vertrouwen in de democratie en een keer daarvoor bespraken we hoe de levensfilosofie van de Stoicijnen mogelijk houvast biedt in het woelige leven.
Om de 6 weken gaan we anderhalf uur met elkaar in gesprek over zaken die we de moeite van een gesprek waard vinden. Na afloop gaan we allemaal heel gelukkig – durf ik wel te stellen – uiteen. We hebben immers op een heel bijzondere wijze aandacht aan elkaar besteed. We hebben met elkaar van gedachten gewisseld en het gevoel gehad dat we samen  in het leven staan.
We discussiëren ook regelmatig,  n.a.v. de artikelen die we lezen en bespreken, over de zin van het leven en ik denk dat ik niet alleen sta als ik na zo’n gesprek op de vraag: wat maakt voor jou het leven zinvol antwoord: deze gesprekken, deze mogelijkheid tot communicatie.
Als ik enthousiast vertel aan anderen over deze gespreksgroep, krijg ik vaak als reactie: “Leuk, dat wil ik ook wel. Hoe krijg ik dat voor elkaar?” Ik vertel dan graag hoe simpel dat is: benader mensen om je heen met de vraag of zij het leuk vinden om met jou in gesprek te gaan over zelf aan te dragen onderwerpen en artikelen. Geheid dat het lukt om een groepje enthousiastelingen bijeen te krijgen. Je hebt maar 5 anderen nodig en je hebt een gespreksgroep. Ik heb op de app Community Welzijn van de Zorg Coöperatie ruim 3 jaar geleden zo’n oproepje geplaatst en binnen een week zaten we bij mij in de serre te praten over een artikel uit de Volkskrant over zinvol leven van Fokke Obbema.
In deze tijd van goede wensen en samen zijn, maar ook van commotie en onrust wens ik iedereen een paar mensen toe om mee van gedachten te wisselen over zaken die van belang zijn. Voor mij is een zinvol leven een leven waarin ik niet alleen sta.