Day

mei 7, 2020
Via onze groepsapp Ledenhulp werden meteen allerlei vormen van hulp aangeboden. Ik heb ze meteen genoteerd en er af en toe ook dankbaar gebruik van gemaakt. Maar dan besef je ook dat het nu niet één persoon is die hulp nodig heeft, maar dat we allemaal in dezelfde situatie zitten. Elkaar helpen wordt dan een...
In 2011 besloten de vier KBO-afdelingen in de gemeente Sint-Oedenrode een gezamenlijk beleidsplan te ontwikkelen. Er waren in die tijd belangrijke ontwikkelingen gaande op het gebied van de ouderenzorg. De verzorgingshuizen gingen verdwijnen, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) stond op stapel. Daarin werd bepaald dat hulpbehoevende ouderen voortaan in eerste instantie in eigen kring (familieleden,...

Bezoekadres:
Odendael 3
5492CT Sint-Oedenrode

RSIN / BTW: 85.49.85.451