Blog

Jacqueline is mijn wegwijzer geweest

Dwergpinchertje Bibi weet van enthousiasme niet waaraan hij het eerst zal snuffelen als ik bij Heleen in de gang sta: mijn nagels of mijn knieën. Heleen houdt het jonge hondje aan het lijntje om mijn binnenkomst wat te vergemakkelijken. Als Bibi uitgesnuffeld is, gaan we aan tafel zitten om met elkaar te praten over de […]

Eindelijk weer samen in de Knoptoren

Het was een aangename verrassing dat we vrijdagmiddag 18 juni toch nog ongeveer dertig leden mochten verwelkomen in de Knoptoren. Peter de Koning had een prachtige opstelling gemaakt met tafeltjes tussen de stoelen, met verse bloemetjes er op. Hij had goed aangevoeld dat deze bijeenkomst iets bijzonders voor ons was. De sfeer was feestelijk, alsof […]

Gevangen in afstand

Tot voor kort konden we gedachteloos de afstand opzoeken die bij het contact paste. In de praktijk betekende dat tot ca 45 cm alleen de mensen die ons nabij zijn, van 45cm tot 120 cm de persoonlijke zone, 120 cm tot 360 cm de sociale zone en verder dan 360 cm de publieke zone. Corona […]

Discussiebijeenkomst in De Knoptoren

Hoe ouder mensen worden, hoe harder ze verkondigen niet gereduceerd te willen worden tot hun leeftijd. Ondertussen ziet de samenleving ouderen steeds meer als een probleem. ‘Kan het ene leven écht meer waard zijn dan het andere? ’ Met deze woorden leidt de journaliste/ schrijfster Marja Pruis haar artikel in de Groene Amsterdammer van 17 […]

DE EMOTIONELE CONSEQUENTIES WOGEN ZWAAR

Onlangs heeft ZCR een belronde georganiseerd onder de leden. Op het moment van bellen (6 juni 2020) zegt vrijwel iedereen dat het nu goed gaat, ook al hebben enkele geïnterviewden de afgelopen drie maanden te maken gehad met forse, niet-Corona gerelateerde fysieke narigheid. Bij twee van hen had dit een ziekenhuisopname tot gevolg. Door de […]

Community: erg belangrijk, juist in deze tijd

Via onze groepsapp Ledenhulp werden meteen allerlei vormen van hulp aangeboden. Ik heb ze meteen genoteerd en er af en toe ook dankbaar gebruik van gemaakt. Maar dan besef je ook dat het nu niet één persoon is die hulp nodig heeft, maar dat we allemaal in dezelfde situatie zitten. Elkaar helpen wordt dan een […]

Het onstaan van ZCR

In 2011 besloten de vier KBO-afdelingen in de gemeente Sint-Oedenrode een gezamenlijk beleidsplan te ontwikkelen. Er waren in die tijd belangrijke ontwikkelingen gaande op het gebied van de ouderenzorg. De verzorgingshuizen gingen verdwijnen, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) stond op stapel. Daarin werd bepaald dat hulpbehoevende ouderen voortaan in eerste instantie in eigen kring (familieleden, […]

We moeten accepteren dat het risico van de dood bij het leven hoort

Voormalig huisarts en hoogleraar filosofie Marli Huijer maakt zich zorgen over de toenemende druk om bij de bestrijding van het coronavirus tot de meest rigoureuze maatregelen over te gaan. “Het democratische debat over hoe we omgaan met deze crisis ontbreekt. Dat kan misschien niet anders. Maar de besluitvorming wordt beheerst door angst voor hoge sterfcijfers […]

Verslag NVVE bijeenkomst 13 februari 2020

Verslag van de lezing van de NVVE in de Knoptoren op 13 febr. 2020 door Ellen van Beveren De lezing wordt verzorgd door Hans van Amstel-Jonker, medewerker van het Expertisecentrum Levenseinde. In een bomvolle kerk opent Theo Scholten de avond. Hij heet Hans welkom en vertelt iets over de Zorg Coöperatie voor de aanwezige niet-leden. […]