Category

Geen categorie
Hoe ouder mensen worden, hoe harder ze verkondigen niet gereduceerd te willen worden tot hun leeftijd. Ondertussen ziet de samenleving ouderen steeds meer als een probleem. ‘Kan het ene leven écht meer waard zijn dan het andere? ’ Met deze woorden leidt de journaliste/ schrijfster Marja Pruis haar artikel in de Groene Amsterdammer van 17...
Onlangs heeft ZCR een belronde georganiseerd onder de leden. Op het moment van bellen (6 juni 2020) zegt vrijwel iedereen dat het nu goed gaat, ook al hebben enkele geïnterviewden de afgelopen drie maanden te maken gehad met forse, niet-Corona gerelateerde fysieke narigheid. Bij twee van hen had dit een ziekenhuisopname tot gevolg. Door de...
Via onze groepsapp Ledenhulp werden meteen allerlei vormen van hulp aangeboden. Ik heb ze meteen genoteerd en er af en toe ook dankbaar gebruik van gemaakt. Maar dan besef je ook dat het nu niet één persoon is die hulp nodig heeft, maar dat we allemaal in dezelfde situatie zitten. Elkaar helpen wordt dan een...
In 2011 besloten de vier KBO-afdelingen in de gemeente Sint-Oedenrode een gezamenlijk beleidsplan te ontwikkelen. Er waren in die tijd belangrijke ontwikkelingen gaande op het gebied van de ouderenzorg. De verzorgingshuizen gingen verdwijnen, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) stond op stapel. Daarin werd bepaald dat hulpbehoevende ouderen voortaan in eerste instantie in eigen kring (familieleden,...
Voormalig huisarts en hoogleraar filosofie Marli Huijer maakt zich zorgen over de toenemende druk om bij de bestrijding van het coronavirus tot de meest rigoureuze maatregelen over te gaan. “Het democratische debat over hoe we omgaan met deze crisis ontbreekt. Dat kan misschien niet anders. Maar de besluitvorming wordt beheerst door angst voor hoge sterfcijfers...
Verslag van de lezing van de NVVE in de Knoptoren op 13 febr. 2020 door Ellen van Beveren De lezing wordt verzorgd door Hans van Amstel-Jonker, medewerker van het Expertisecentrum Levenseinde. In een bomvolle kerk opent Theo Scholten de avond. Hij heet Hans welkom en vertelt iets over de Zorg Coöperatie voor de aanwezige niet-leden....
1 2 3

Bezoekadres:
Odendael 3
5492CT Sint-Oedenrode

RSIN / BTW: 85.49.85.451