Het onstaan van ZCR

In 2011 besloten de vier KBO-afdelingen in de gemeente Sint-Oedenrode een gezamenlijk beleidsplan te ontwikkelen. Er waren in die tijd belangrijke ontwikkelingen gaande op het gebied van de ouderenzorg. De verzorgingshuizen gingen verdwijnen, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) stond op stapel. Daarin werd bepaald dat hulpbehoevende ouderen voortaan in eerste instantie in eigen kring (familieleden, vrienden, buren) de benodigde hulp moesten regelen. De hulp die de overheid bood, zou daarop slechts aanvullend zijn. De uitvoering van deze wet werd overgeheveld naar de gemeente.
We vroegen ons toen af of onze ouderenorganisatie in deze situatie iets voor de ouderen zou kunnen betekenen. Om dat te onderzoeken werd een commissie Zorg en Wonen in het leven geroepen. Aanvankelijk bestond deze commissie uit enkele bestuursleden maar al gauw kwamen er mensen bij met een verpleegkundige achtergrond. Na verloop van tijd sloten zich ook enkele mensen aan die ervaring hadden als manager in de zorg, een stevige groep dus.
Tijdens de oriëntatie maakten we kennis met een bijzonder initiatief in onze buurgemeente Laarbeek. Een voormalige zorgmanager had tijdens het ziekteproces van zijn vrouw ervaren hoe het in die tijd was om als hulpbehoevende volledig afhankelijk te zijn van een grote zorginstelling. Telkens kwamen er andere hulpverleners over de vloer en die kwamen op een tijdstip dat het hun schikte. Hij besloot daarop een zorgcoöperatie op te richten, zodat de hulpvrager zelf de regie over het leven in eigen hand kon houden en er een band kon ontstaan tussen hulpvrager en hulpverlener. De leden van de coöperatie konden zo nodig een beroep doen op deze vereniging en deze zorgde dan voor een hulpverlener waarmee men zelf afspraken kon maken.
De mensen van de commissie Zorg en Wonen waren enthousiast over dit idee al bleek al snel dat de situatie in Laarbeek niet een op een was over te planten naar Sint-Oedenrode. Het principe van een vereniging waarop de leden in geval van nood een beroep zouden kunnen doen, werd echter omhelsd en nader uitgewerkt. Het was duidelijk dat dit een zelfstandige vereniging zou moeten worden. Er werden bestuursleden geworven en in het gebouw van het voormalige Fioretti College werd een kantoorruimte gehuurd. In 2015 mocht ik samen met de toenmalige voorzitter Piet Bekkers deze ruimte officieel openen. Tot onze grote vreugde was de Zorgcoöperatie Rooi (ZCR) een feit!

Het allereerste bestuur bestond uit: Piet Bekkers-voorzitter, Rob van Berkel – penningmeester, Marianne Bekkers – PR, Toon van der Wijst, Annemiek Lavrijssen en Bert Heijen.

Theo Schevers, voormalig voorzitter van KBO Sint-Oedenrode