Het schrijven van je levensverhaal

U hebt  vast wel eens  in momenten van bezinning teruggeblikt op uw leven; hoe is het verlopen? Wat heeft het mij gebracht aan ervaringen en wijze inzichten? Ieder mens heeft een verhaal te vertellen. Naarmate we ouder worden denken we vaker aan vroeger en kunnen de behoefte hebben om de balans van ons leven op te maken.
Al eeuwen lang proberen veel mensen antwoorden te vinden op dit soort vragen, door ze bijvoorbeeld te delen met anderen; er woorden en zinnen voor te vinden en er over te schrijven om zo uit te drukken hoe we het leven beleven en beleefd hebben. Zo proberen we er grip te krijgen.

Velen van ons hebben ooit of nog steeds een dagboek bijgehouden. Een uitlaatklep voor je geheimen en zielenroerselen. En o wee als iemand erin durfde te lezen… Menigeen koesterde het als een schat van enorme waarde.
Door je eigen levensverhaal aan het papier toe te vertrouwen, komen gebeurtenissen en ervaringen uit je leven weer aan de oppervlakte. Je schrijft vanuit je eigen perspectief en geïnterpreteerde herinneringen. Ieder mens kan schrijven, omdat het schrijven van je levensverhaal, schrijven vanuit je hart is. In je levensverhaal gaat het niet om “objectieve” ervaringen en herinneringen, maar om de persoonlijke interpretatie daarvan.  Het is jouw beleefde waarheid over hoe je je leven hebt ervaren. DE waarheid bestaat niet. Een beleefde waarheid staat niet ter discussie. We dragen een schat aan herinneringen met ons mee. Een van de meest universele drijfveren om te schrijven is het verlangen om tot leven te wekken wat voorbij is. Voor onze kinderen, kleinkinderen of … Ons eigen verhaal, onze dierbare herinneringen vormen de bouwstenen voor ons levensverhaal. Ons levensverhaal is uniek en onvervangbaar.
In mijn presentatie zal ik op bovenstaande uitgebreider ingaan. En ook zal ik mijn eigen visie geven m.b.t. de structuur waarmee je je levensverhaal, op een creatieve wijze, vorm kunt geven. Graag geef ik u daarna de gelegenheid om vragen te stellen.
Mocht u vervolgens nieuwsgierig geworden zijn naar de cursus “Het schrijven van je levensverhaal”, dan kunt u zich opgeven voor een workshop. Bent u daarna helemaal enthousiast geworden, dan kunt u zich inschrijven voor de cursus, die uit 10 dagdelen zal bestaan.