Moderne struikrovers

door: Margreet Geevers-Offermans

Mijn zus Atie zwijgt even, lichtelijk beschaamd.  Dan vervolgt ze haar verhaal: “Je houdt het niet voor mogelijk. Die man aan de telefoon had zo’n prettige stem en was zo vriendelijk. Hij probeerde me met allerlei argumenten ervan te overtuigen dat het echt voor mijn eigen bestwil was dat hij langs zou komen om mijn pinpas op te halen. Die had hij nodig om mijn geld op een speciale kluisrekening veilig weg te zetten. Hij kwam er ook steeds op terug dat er haast achter zat, want als ik niet nu op zijn voorstel in zou gaan, dan zou ik al mijn geld op de bank kwijt zijn aan een criminele bende. Ik heb hem wel tig keer gezegd dat ik niet gediend was van zijn praatjes. Ik denk dat ik zeker 3 kwartier met die man aan de telefoon heb gehangen. Ik kwam gewoon niet van hem af.“

Mijn zus is een slimme, oudere dame die al heel lang in staat is haar zaken goed te regelen. En toch had ze de grootste moeite om die moderne struikrover van zich af te houden. Dat ze niet de enige is die te maken heeft gehad met digitale criminaliteit bleek wel op de informatieavond die de gemeente Meijerijstad samen met Senior-Rooi, de Zorgcoöperatie Rooi en de cliëntenraad Odendael op 29 november jl. had georganiseerd. Een zaal vol Rooienaren leverde heel veel verhalen op van allerlei vormen van digitale oplichting. Meneer A vertelde hoe hij ingegaan was op het verzoek van zijn lieve kleindochter om haar € 1100 over te maken. Kleindochterlief wist nergens van; opa was benaderd door een digitale boef die er met opa’s centjes van door was gegaan. Mevrouw B wist te vertellen hoe ze de deur had open gedaan voor een charmante dame in een hemelsblauw mantelpakje die haar een cadeautje van een bekende elektronicazaak mocht overhandigen nadat ze ‘ter verificatie’ een symbolische euro had overgemaakt. Mevrouw B doet dat en later op de dag blijkt dat er niet alleen die ene euro is afgeschreven maar ook nog eens € 1500 naar een onbekende rekening van een ‘bedrijf’ in Ierland. En zo waren er nog veel meer verhalen. De spreker die namens de gemeente ons ouderen kwam vertellen over deze moderne vorm van geld-uit-de-zak-klopperij had dan ook een uitstekende aftrap verricht door te vertellen hoe hij zelf – een jonge deskundige op het terrein van internetzaken – onlangs er ook was ingetuind.
Digitaal in het nauw gedreven en zelfs beroofd worden kan dus iedereen overkomen. Maar de praktijk laat zien dat de misdaadbendes die achter de digitale bedriegerij zitten wel door hebben dat ze bij oudere mensen de meeste kans hebben op succes. Ouderen vormen echt hun doelgroep. Deze boeven hebben door dat ouderen voor hun kleinkinderen alles over hebben, dat ouderen er niet tegen kunnen als ze opgejaagd worden, dat ouderen vaak onzeker zijn op het terrein van de digitale wereld, dat ouderen ( en zij niet alleen ) graag cadeautjes krijgen, dat ouderen gevoelig zijn voor prettige, begripvolle stemmen en dat ouderen niet erg wantrouwend zijn omdat ze vaak nog stammen uit de periode dat de achterdeur altijd open stond en uit de brievenbus in de voordeur vaak een touwtje hing. De digitale zakkenrollerij is gebaseerd op deze kennis.
De vele belangstellenden op deze broodnodige informatieavond werden nog eens keihard op dat feit gewezen. Dat maakte toch wel wat onzekerheid los en zeker ook het voornemen om in het vervolg heel goed uit te kijken als er iemand zich meent te moeten bezig houden met hun geldzaken. En dat was nu precies de bedoeling van deze avond.
Goed is dat ook de overheid zich bewust is van deze problematiek. Dat heeft ertoe geleid dat het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ( het CCV) en zes ouderenorganisaties de handen ineen hebben geslagen om voorlichting te geven over de verschillende methodes van de moderne oplichters. De zeer geslaagde voorlichtingsavond op 29 november was een gevolg hiervan. Bovendien kregen alle aanwezigen, als steuntje in de rug,  nog een zeer informatieve brochure mee naar huis waarin onder andere te lezen valt dat er op de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl nog veel meer verteld en getoond wordt over deze moderne struikroverij.