Verslag NVVE bijeenkomst 13 februari 2020

Verslag van de lezing van de NVVE in de Knoptoren op 13 febr. 2020

door Ellen van Beveren

De lezing wordt verzorgd door Hans van Amstel-Jonker, medewerker van het Expertisecentrum Levenseinde.
In een bomvolle kerk opent Theo Scholten de avond. Hij heet Hans welkom en vertelt iets over de Zorg Coöperatie voor de aanwezige niet-leden. Hij legt o.a. uit hoe de  coöperatie werkt a.d.h.v. de motto’s: ‘ik heb een idee, wie doet er mee’ en ‘ik heb een vraag, wij helpen graag’.

Hans begint met: “Beminde gelovigen” en vertelt dat hij als kind zich al afvroeg hoe het was om voor zo’n volle kerk te staan.

Programma:
1.Korte geschiedenis
2.Euthanasiewet en knelpunten
3.Keuzes rond het levenseinde
4.Wilsverklaringen

1.
1971 In Vinkega helpt Truus Postma (huisarts) haar moeder met euthanasie omdat het verzoek van haar moeder meerdere keren werd afgewezen door haar huisarts. In 1973 wordt zij hierom veroordeeld tot een week voorwaardelijk en een jaar proeftijd. Dit was de start van de oprichting van de NVVE. Men wilde regels en wetgeving.
28 jaar later kwam die wet er.

2.
Zorgvuldigheidseisen in de wet worden over het algemeen goed uitgevoerd, de ruimte in de wet rondom lijden wordt goed benut.
Vaak is er sprake van een stapeling van ouderdomsklachten. Daar gaat het nog wel eens mis.
Het Expertisecentrum Levenseinde is o.a. in het leven geroepen omdat de eigen arts niet mee wil werken. Zij nemen de patiënt dan over.
Het verzoek tot euthanasie moet wel eerst bij de eigen huisarts zijn neergelegd.
De grote vraag bij Voltooid Leven blijft: wat is ondraaglijk en uitzichtloos lijden? Dat is voor iedereen anders.
Onder andere de Coöperatie Laatste Wil’ houdt zich hier  mee bezig.

3.
Dementie
Bij dementie zijn zorgvuldigheidseisen vaak moeilijk uitvoerbaar.
Hans raadt aan zorgvuldig uit te zoeken welke vorm van dementie er is om te kunnen beslissen welke weg je moet gaan belopen.
Vanaf de diagnose met een regelmaat met jouw arts bespreken hoe het er voorstaat. Vastleggen en zorgen dat je uitstapt voor je jouw wilsbekwaamheid verliest. Maak een wilsverklaring.

Fases bij dementie:
-Niets aan de hand
-Begin dementie
-Diagnose
-Omslagzone ( 5 voor 12)
-Gevorderde dementie
-Vegetatieve toestand

90%  van de mensen sterft een natuurlijke dood
Geef je de natuurlijke dood wel de ruimte? Bij geen ruimte geven kun je denken aan het nemen van de griepprik of het slikken van antibiotica.

10% van de mensen sterft op een wijze waarbij bepaalde keuzes gemaakt worden.
-Stoppen met behandeling of er niet aan beginnen
-Stoppen met eten en drinken
-ACP afspreken met huisarts (Advance Care Planning: afspraken maken over behandeling met jouw huisarts)
-Euthanasie
-Palliatieve sedatie ( levensverwachting van nog 2 weken ) bewustzijn verlagen van de patiënt. De patiënt sterft aan zijn ziekte, niet aan de sedatie.
-Boek over zelfdoding: ‘De vredige pil’
-Coöperatie Laatste Wil (poeder)
-Impulsieve zelfdoding (mensen in nood)
-Behandelverbod en niet-reanimeren penning
-Volmacht maken inzake medische besluitvorming, anders is jouw familie gemachtigd.

4.
Er zijn 3 soorten wilsverklaringen
-Behandelverbod
-Euthanasieverzoek
-Volmacht

PAUZE

Vragen, c.q. opmerkingen:

-Er zou geen wetgeving voor voltooid leven nodig moeten zijn.
Voor iedereen is voltooid leven iets anders. Het is vaak een opeenstapeling van ouderdomskwalen. Van alles gaan missen, komt vaak door kwalen waar wel weer iets aan te doen zou zijn. Maar toch, het ‘missen’ kan ondraaglijk zijn.

-Maak de pil van Drion legaal.
NVVE zegt: maak een keuze, laat je begeleiden in het proces naar euthanasie. Het is een proces dat zijn tijd nodig heeft. De NVVE sluit deze pil niet uit.

-Stel ik heb een penning niet reanimeren. Ik val om en wat gebeurt er dan?
Iedereen die die penning ziet als arts of verpleegkundige ( BIG geregistreerden) is strafbaar als hij/zij toch gaat reanimeren. EHBO-ers moeten hulp bieden tot er professionele hulp is.
We moeten respect hebben voor die penning
Reanimeren gebeurt alleen als het hart stil staat.. Als iemand dood is ga je dus pas reanimeren. .
-Hoe zit het bij kinderen?
0- 1 jaar vallen volledig onder de ouders
12-16 jaar vallen onder de euthanasiewet maar instemming ouders nodig
16-18 jaar vallen onder de wet
1-12 jaar is een gat zonder wetgeving, dat moet nog gedicht worden.

-Zijn er criteria voor voltooid leven?
Daar wordt aan gewerkt door Pia Dijkstra en commissie Schnabel.

-Is een levenstestament voldoende?
Een levenstestament gaat om zakelijke beslissingen en regel je bij de notaris.
Dat kost geld, iedere verandering kost geld.
Dat is iets anders dan een Wilsverklaring.

-Zorg dat er een behandelverbod is als je aan zelfdoding doet. Als het eventueel mislukt mag je niet behandeld worden.

-Euthanasie is een handeling die tot de dood leidt.

-De wilsverklaringen zouden geleverd moeten worden door de huisarts.
Die doen dat niet, de NVVE doet dat wel.
Er moet altijd een verklaring in jouw patiëntendossier zitten ook al wil de huisarts niet meewerken.
De kopie heb jezelf op een, voor familie, bekende plaats.
Eigenlijk zou je met jouw huisarts de verklaring actueel moeten houden. Ieder jaar een handtekening of in ieder geval bespreken samen.

-De niet-reanimeerpenning is absoluut persoonsgebonden. ( foto, persoonlijke gegevens, ed.)
Bij de Nederlandse Patiënten Federatie te koop voor €40.
De penning is in het buitenland niet bekend en kan daar ook niet worden gebruikt.

-Is een niet-reanimeer tatoeage ook rechtsgeldig?
De minister zei op die vraag: wie zijn wij om dat niet te respecteren?

-NVVE heeft de wilsverklaringen ook online staan.
Ben je lid, dan sla je ze op in je eigen, afgeschermde privé account bij NVVE
NVVE faciliteert alleen in formulieren e.d.

-Als je officieel wilsonbekwaam bent, hebben de partner of kinderen altijd de volmacht. Tenzij jij iemand anders de volmacht geeft, dat kan iedereen zijn. Regel dat goed, zodat er op het beslismoment geen onduidelijkheid is voor nabestaanden.

-Helpt de NVVE bij het goed invullen van de formulieren?
Ja, op 50 plaatsen in Nederland, alleen voor leden.

-Wat meer over palliatieve sedatie.
Een arts mag zelf beslissen over palliatieve sedatie bij ernstige pijn en onrust.
Dat is altijd wel het begin van het einde.
Je stopt het lijden, de patiënt hoeft geen toestemming te geven. Het hoort bij normaal medisch handelen.

-Wees je bewust van het feit dat het gehoor als laatste verdwijnt bij de patiënt.

-Leden van de NVVE kunnen advies vragen en lezen bij:
De Website van de NVVE
Bijeenkomsten van de NVVE
Het kwartaalblad Relevant
Het lidmaatschap kost €22,50 per jaar

Hans eindigt deze boeiende avond met een Loesje:
‘Pluk de dag, voor je in een vaas eindigt’

Marianne sluit af, met veel dank aan Hans en natuurlijk dank aan alle aanwezigen.