Wie leveren de zorg

Wie leveren de zorg

De zorgleveranciers van de coöperatie zijn lid van de coöperatie en zijn als zorgverlener zorgvuldig geselecteerd door de zorgcoördinator.

Voor sommige diensten worden vrijwilligers ingeschakeld.

Hiervoor heeft de coöperatie contacten met de bestaande vrijwilligersorganisaties in Sint-Oedenrode of zij maakt gebruik van vrijwilligers uit het eigen ledenbestand.

Professionele zorgdiensten worden veelal uitgevoerd door ZZP ‘ers uit de zorg, mensen die ervoor hebben gekozen om net als de zorgcoöperatie dicht bij de zorgvrager te staan. Zij zijn niet in dienst van de coöperatie, maar worden rechtstreeks betaald door de zorgvragers uit een PGB of uit eigen inkomsten. De tarieven voor de dienstverlening worden onderling vastgesteld. Op verzoek van de leden zijn door het bestuur van de vereniging adviestarieven opgesteld. De zorgverlener draagt een klein bedrag per gewerkt uur af aan de coöperatie. Met deze middelen zorgt de vereniging voor haar voortbestaan en kunnen kosten van locatie en deskundigheidsbevordering gedekt worden.