Positieve gezondheid

ZCR organiseert regelmatig interessante themabijeenkomsten en lezingen. Uitgangspunt voor veel van deze activiteiten is de theorie van Positieve Gezondheid (dit is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt; de nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of de ziekte zelf).