Zorgbemiddeling

ZCR biedt ondersteuning bij het vinden van de meest passende zorg, maar levert zelf geen zorg. ZCR informeert, adviseert, bemiddelt en ondersteunt bij al je vragen over zorg. De zorgvragen zijn zeer divers: zorg voor een dementerende partner/ouder, huishoudelijke hulp, taxivervoer, zorg na een ziekenhuisopname, nachthulp voor een terminale partner/ouder, vragen over mogelijke zorg in de toekomst….

  • ZCR informeert over zorgmogelijkheden, wet- en regelgeving, procedures en financieringen.
  • ZCR adviseert over gezondheid en de mogelijkheden met betrekking tot zorg en zorgaanbieders.
  • ZCR bemiddelt tussen zorgvraag en zorgaanbod.
  • ZCR biedt ondersteuning bij het vinden van de juiste zorg (bijvoorbeeld Zorg in Natura, Persoonsgebonden Budget).