Flyer Zorgcirkel Kortdurende Hulp

De Zorgcirkel voor Kortdurende Hulp

Sta je er wel eens bij stil dat je de alledaagse dingen niet meer zo goed kunt doen? Dan is het fijn als er zorgcoöperatie-leden achter je staan die je kunt vragen om te helpen. En dat jij natuurlijk ook achter iemand kunt staan wanneer je zelf nog vitaal bent.

Onze regering heeft besloten dat ouderen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Pas in de laatste fase van je leven, kom je mogelijk in aanmerking voor opname in een verpleeghuis. Tegelijkertijd zien we dat de thuiszorg regelmatig onvoldoende medewerkers ter beschikking heeft om alle ouderen te helpen. Hoe zorg je ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan, maar voorbereid bent op de toekomst. Daarvoor is het belangrijk te weten welke hulp, steun en zorg je nu al hebt en wat we samen als zorgcoöperatie kunnen regelen als de thuiszorg, als gevolg van een tekort aan menskracht niemand beschikbaar heeft.

De leden die meedoen aan de Zorgcirkel vormen een hulp- en steuncirkel met elkaar.

 Wat is een Zorgcirkel?

Een Zorgcirkel is een kring van leden van de Zorgcoöperatie die hulp willen bieden aan andere leden, die tijdelijk wat extra hulp nodig hebben en ook zelf hulp willen ontvangen als dit onverwacht nodig is. Door je hulp nú aan te bieden, mag je verwachten dat je zelf ook hulp krijgt als je die te zijner tijd nodig hebt. Je investeert nu en je krijg het later terug.

Welke hulp wordt geboden binnen de Zorgcirkel Kortdurende Hulp?

De hulp die geboden wordt bestaat uit hand- en spandiensten aan leden die voor een korte periode een beetje extra hulp kunnen gebruiken.

In deze Zorgcirkel gaat het erom dat je oog hebt voor elkaar en een beetje zorgt voor elkaar. Samen met degene die hulp vraagt kun je daar zelf inhoud aan geven.

Het gaat hier niet om verpleegkundige- of mantelzorgactiviteiten, maar om kleine handelingen die de hulpvrager tijdelijk niet zelf kan verrichten. De hulpverleners zijn geen vervanging van de verpleegzorg, de thuiszorg, de huishoudelijke hulp en het eigen netwerk.  In eerste instantie regelt de hulpvrager dus zelf de hulp met de bestaande professionele (verpleeghulp en thuiszorg en huishoudelijk werk WMO) en het eigen Netwerk, (familie, buren en vrienden). Is deze hulp niet voldoende dan kan de Zorgcirkel van de Zorgcoöperatie worden ingeschakeld. De zorgcirkel van de ZCR is de laatste schakel in de keten van hulp!

Wat verstaan we onder Kortdurende Hulp?

Je kunt kortdurende hulp nodig hebben wanneer je tijdelijk niet kunt lopen, tillen of bukken, bijvoorbeeld na een operatie of een ongeval. De deelnemers aan de Zorgcirkel verlenen alleen hand- en spandiensten. Deze hulp en steun kan allerlei vormen aannemen, maar er zal geen sprake zijn van lichaam gebonden zorg. Daarvoor is de thuiszorg.

De coördinatoren van de Zorgcirkel hebben een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden die vallen onder hand- en spandiensten, maar ook van de werkzaamheden die daar niet onder vallen.  Deze beschrijving zal aan alle betrokkenen worden uitgereikt.

Mocht tijdens de aanwezigheid van de zorgverlener onverwacht, dringend hulp nodig zijn die normaliter niet tot de taak van deze zorgverlener behoort, dan kan de zorgverlener intuïtief handelen of hij/zij kan contact opnemen met een van de zorgcoördinatoren of met de contactpersoon die door de hulpvrager zelf is aangewezen.

 Hoe werkt de Zorgcirkel voor kortdurende hulp?

Wanneer er een hulpvraag bij de coördinatoren binnenkomt, dan gaan zij een gesprek aan met de hulpvrager en bespreken wat voor hulp en voor welke tijd nodig is. Vervolgens wordt een schema gemaakt en de aangesloten leden van de Zorgcirkel worden gebeld met de vraag welke dag(en) je mee zou kunnen helpen tijdens de periode waarin de hulp nodig is. Je kunt aangeven hoeveel dagen je maximaal ingezet wilt worden in de zorgcirkel van de hulpvrager. Je krijgt bericht van de coördinator welke dag(en) je bent ingepland. Deze dag moet je beschikbaar zijn, maar je hoeft natuurlijk niet de hele dag bij de hulpvrager aanwezig te zijn. Dat doe je in overleg.

Op de afgesproken dag bel je zelf tussen 9.00 uur en 9.30 uur de hulpvrager en je overlegt welke hand- en spandiensten die dag nodig zijn en op welke tijd je die hulp gaat bieden. Van 10.00 – 17.00 uur blijf je vervolgens telefonisch bereikbaar en ben je beschikbaar voor eventuele extra hulp als die nodig is. Maar misschien vindt de hulpvrager het fijn als je gewoon aanwezig bent, samen een kopje koffiedrinken en een praatje maken. Ondertussen kun je wat hand- en spandiensten verrichten.

Het kan ook zijn dat je hulp die dag toch niet nodig is omdat bijvoorbeeld de kinderen, familie of vrienden onverwacht aanwezig zijn.

Ook hier geldt: De hulpvrager houdt altijd zelf de regie!

Wanneer en hoe vraag ik hulp van de Zorgcirkel?

Heb je kortdurende hulp nodig, dan kun je contact opnemen met een van de coördinatoren van de Zorgcirkel: Annemiek Lavrijssen (tel. 06-13540523) of Ans van de Heuvel (06-0613024047). Zij maken een afspraak met je en komen bij je thuis om te bespreken welke hulp nodig is en gedurende welke periode. Zij zullen je ook vragen welke Professionele hulp en welk Eigen Netwerk je al hebt ingeschakeld. Daarnaast vragen ze je de naam en het telefoonnummer van een Contactpersoon op te geven, die kan worden gebeld wanneer er plotseling beslissingen moeten worden genomen of wanneer onverwacht hulp nodig is die niet behoort tot de taken van de hulpverlener. De naam van deze contactpersoon is bekend bij de coördinatoren van de Zorgcirkel en ligt zichtbaar bij de hulpvrager.

 Hoe word je deelnemer aan de Zorgcirkel?

Ben je zorgzaam, zorgvuldig en discreet en wil je deelnemen aan de Zorgcirkel, geef je dan op voor deelname aan de Zorgcirkel van onze Zorgcoöperatie. Dit kan door een email te sturen naar een van de coördinatoren van de Zorgcirkel: Annemiek Lavrijssen annemiek.lavrijssen@ziggo.nl  en Ans van de Heuvel jmavdheuvel46@gmail.com. Vermeld: Naam, adres, postcode/ plaats, telefoon en emailadres.

Je krijgt een bevestiging van deelname en wordt op de deelnemerslijst geplaatst.

We zijn er voor alle leden!

De Zorgcoöperatie is zich steeds verder aan het ontwikkelen tot een organisatie waarin de leden iets voor elkaar willen betekenen. Door deel te nemen aan de Zorgcirkel, help je mee aan de zorg voor alle leden van onze Zorgcoöperatie. Dat betekent dat we in principe geen verschil maken in de persoon die we gaan helpen. Wij zijn er immers voor alle leden van ZCR. Ook voor de hulpvrager geldt dat je blij bent met alle hulp die wordt geboden ongeacht de persoon die de hulp uitvoert. Mochten er echt onoverkomelijke bezwaren zijn, dan kun je die kenbaar maken aan de coördinatoren van de Zorgcirkel die heel discreet naar een passende oplossing zullen zoeken.

De Zorgcirkel Kortdurende Hulp van Zorg Coöperatie Rooi is een initiatief van de werkgroep Community, die bestaat uit de leden:

Marianne Bekkers, Annemiek Lavrijssen, Ans van de Heuvel en Margreet Geevers.

Zij werden ondersteund door Theo Scholten (bestuur) en Gonny van der Doelen (werkgroep Zorg).