Ton de Bruijn, energiecoach Meierijstad

Ton de Bruijn, energiecoach Meierijstad
Een kennismaking.
Mijn naam is Ton de Bruijn, al geruime tijd slapend lid van de ZCR, en sinds vorig jaar Energiecoach. Wat is zo’n energiecoach nu eigenlijk, en wat zou dat voor u kunnen betekenen? Het is nogal een verhaal, en ik zal dat hieronder kort en bondig proberen uit te leggen. Allereerst zijn wij onderdeel van het plan van de gemeente Meierijstad om de bewoners voorlichting te geven. In ons geval gaat dat specifiek over het verduurzamen van de woning, en daaraan gekoppeld het verminderen van het energie verbruik. Deze voorlichting is geheel gratis, en wordt bij voorkeur gegeven in persoonlijke gesprekken bij u thuis.

Het is voorlichting, wij geven dus geen bindende adviezen, zijn niet gebonden aan leveranciers, en de keuzes zijn en blijven dus altijd aan u. Ook zijn wij (op verzoek) bereid ondersteuning te verlenen in het realiseren van uw keuzes.

Wij zijn hiervoor terdege opgeleid, er zijn ondertussen 5 coaches, en de coördinatie hiervan is door de gemeente neergelegd bij de ECM, de Energie Coöperatie Meierijstad.

De gesprekken verlopen volgens een vast stramien, met als uitgangspunt dat er allereerst gekeken wordt hoe er minder energie verbruikt kan worden. Dat is altijd de eerste winst, en heeft dus altijd voorrang op de vraag hoe die energie bij u binnenkomt (via de energieleverancier) of opgewekt wordt (zonnepanelen, CV, warmtepomp, etc). Uiteraard wordt hier altijd rekening gehouden met het door u gewenste comfortniveau.

Het verlagen van uw energieverbruik is allereerst sterk afhankelijk van de al dan niet aanwezige isolatie in de woning, maar ook zeker van hoe de woning en de apparatuur gebruikt wordt. Voor beide zaken hebben wij een bijzonder geschikte leidraad, te weten het “HOOM dossier” en de “besparingsplacemat”. Dit alles wordt met u besproken, hetgeen vervolgens resulteert in een aantal documenten, die u inzicht geven in de te maken keuzes, en die u later nog eens rustig kunt nalezen.

Mocht u interesse hebben in zo’n gesprek, kunt u zich aanmelden via: https://ecmeierijstad.nl/energiecoach/  Wij komen graag bij u langs.